2019. március 21., csütörtök

"Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól..." -avagy séta a Szigetvári Várban a tavaszi napéjegyenlőség idején


"Az ész itt az Észnek satnya fattya:
csak a dolgok héját tapogatja,
csontig sose jut." - Weöres Sándor: de profundis (részlet)


„Lumina in tenebris clariora sunt” - „a sötétben tündöklőbb a fény” (Quintillianus)

a vár ÉNy-i bástyája

'A fény börtönében árnyékok a rácsok...’ -   a rácsokon túl fényözön...

„In hoc signo vinces!” – „E jelben győzni fogsz!”


„…miközben imádkozott, az Úr egy fénylő kereszt és egy felirat látomását küldte a császárnak, mely arra figyelmeztette őt, hogy ezen jel által győzedelmeskedni fog.” (Eusebius Pamphilius)
Így szólt a felírat Nagy Konstantin császár látomásában 312. október 27-én, a Maxentius császár ellen vívott Milvius hídi ütközet előtt, melynek hatására később a kereszténység jelképeit viselték katonái pajzsukon. (Vanyúr István: Civitas Invicta emlékmű)Megszentelt kövek – régvolt templomok kövei épültek itt be Zrínyi ’arany tyúkos’ várába, s kövenként lelkek sokasága lett a habarcs közé keverve elegyesen nagy tettekkel...


Énekmondó-regös-ormáni magyar hang a múlt ködéből:
„Ne hagyj minket elesni hitünkben. Mind halálig vívjunk te nevedben…” - Kiss István szobra, 1967.


Jel gyanánt – „Éljen!” szól az ítélet a bajviadal isteni ítéletének végén. - Bencsik István szobra


"Civitas Invicta" – immár bevésve, reméljük letörölhetetlenül Nemzeti Emlékhely.Oroszlánfejű ’kapubálvány’ – kinek kapura szegezték fejét – nyelvét ölti felénk, nem hallgatag, mint a láncos híd örökre néma őrei. Talán Heráklész ő, vagy Sámson – egyik Zeusz, másik Samas ( a Nap) fia – a bajnok. Mert bizony mind kővé váltak a hősök, akik Medúza arcába néztek, míg Perszeusznak sikerült először legyőzni a gorgót.


„…militum invictorum”- a legyőzhetetleneknek- áll a posztamensbe vésve.
- Ahogyan én teszek úgy cselekedjetek ti is!’ – mondá a nagy Zrínyi.
Szabó Tamás emlékműve, 2016.


"Tedd ide ujjadat, és nézd a kezemet…” János evangéliuma 20:27


’Euphémosz’ (azaz "tiszteletreméltó") - Öreg barát – 180 esztendő nagy idő az embernek, de a titánoknak ez még ifjúkor virága


Avis - szárnyas

„De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.” (Jelenések könyve 12:14)
Zágon Gyula – Zrínyi címere

AV.I.S. - "anima vivat in sempiterna..." - "a lelke örökké éljen..."„… mutattam pogánynak, hogy nagy Jehovának kedves szolgája voltam…”
Somogyi József – Zrínyi Miklós lovasszobra. 1968.


Rózsa és kereszt - rozsdás sírkereszt a várudvaron. 


„S tovább, küszöbről-küszöbre a hű nép,
lefelé, amint szirmonkint a Rózsán
nevezni őket soha meg se szűnnék.
Dante: Paradiso, Canto XXXII. 13-15.’nagy titok rejtezik itten’ - vasrács a vár keleti kapualjában.’Ahol a fények árnyékot vetnek…’


Vanyúr István - Zrínyi sírfödele (művészi rekonstrukció)


'-Virág vagy kereszt'?

"Ám amikor látta, hogyan
tűnnek elő sorban, sokan,
és csillogó vas-ingjüket,
s hogy a sisak szikrát vetett,
s látott lándzsát és pajzsokat,
melyen sugárt tükröz a nap,
ezüst, arany, azúr színét,
és szépségét és kellemét,
mond: "Kegyelem, Úr-Istenem,
angyalokat lát két szemem."

Chrétien de Troyes: A Grál regéje - Lackfi János fordítása (részlet)


Kerek asztal - a magyar 'Almaszigetben' - hírdetve a lovagok testvéri esküjét és a vezérek fogadalmát - "primo inter pares..."
"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírjához,
S gyújt a régi fénynél új szövétneket.
S ha a jelennek halványul sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!"

Garay János: Az Árpádokból (részlet)


„Mindig új élet lesz a vérből” (Márai Sándor: Mennyből az angyal) - Virít a kankalin a tavaszi várudvaron.


Képek, szöveg, szerkesztés: Lebedy János

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése